Muzyka w życiu płodowym

opony.gorące.com.pl

Badania przeprowadzone przez naukowców wskazują na to, że dziecko słyszy bicie serca matki już w 6. tygodniu życia płodowego. W ciągu kolejnych tygodni ośrodek nerwowy związany ze zmysłem słuchu jest kształtowany, czego efektem jest to, że dziecko poza biciem serca matki odbiera również dźwięki z zewnątrz.

Zdaniem lekarzy warto chronić dziecko przed głośnymi i nieprzyjemnymi dźwiękami zewnętrznymi. Jednak wskazane jest „puszczanie” dziecku spokojnych nagrań lub muzyki lubianej przez mamę. Ciężarna może przyłożyć do brzucha słuchawki, z których będą płynąć spokojne, rytmiczne dźwięki o odpowiednim poziomie głośności. Psycholodzy są zdania, że tego typu praktyka powtarzana regularnie każdego dnia w trakcie trwania ciąży, przekłada się pozytywnie na późniejsze relacje dziecka z matką. Z kolei u matki prowadzą do obniżenia poziomu odczuwanego stresu. Neurolodzy są przekonani, że od chwili ukształtowania się zmysłu słuchu, można mówić o rozwijaniu zdolności muzycznych. Proces ten trwa ok. 9 lat. W tym czasie warto „wystawiać” dziecko na zróżnicowane sygnały dźwiękowe np. style muzyczne. Być może te niewymagające zbytniego wysiłku działania zaprocentują w przyszłości i nasze dziecko będzie doskonałym skrzypkiem, pianistą lub śpiewakiem.

www.ecoren-ziemialubinska.pl