Oddziaływanie muzyki na różnych płaszczyznach

Okazuje się, że muzyka choć to temat szeroko rozwinięty, trudno jednoznacznie stwierdzić jakie skutki może przynieść oraz na jakie dolegliwości pomaga. Są to jednak jasno określone sposoby oddziaływania, które zawężają nam trochę tą listę.

Otóż bez problemu możemy stwierdzić, że wszelkie pozytywne bodźce jakie odbieramy poprzez kontakt z muzyką to nic innego, jak działanie psycho-estetyczne. Opisane powyżej funkcje organizmu, które poprzez muzykę mogą być stymulowane, wynikają z jej oddziaływania na całą naszą fizjologię.

Natomiast bardziej skomplikowane działanie, które dotyczy aktywacji na poziomie komórkowym licznych procesów biochemicznych, kryje w sobie tak zwane działanie wibracyjne dźwiękiem. Proces tej złożoności budzi wiele kontrowersji, ale zapewne przyczynia się to do badań nad współdziałaniem muzyki z medycyną, co w przyszłości zaowocuje większą świadomością, jak skutecznie wspomagać leczenie wielu dolegliwości, tą jakże bezpieczną metodą muzyczną.

www.wirusopryszczki.pl www.konfraternia.com.pl