Zaburzenia psychiczne – odizolowanie od świata

Niewątpliwe osoby zmagające się z problemem, jakim są zaburzenia psychiczne należą do osób zamkniętych w sobie, wycofanych, którzy najlepiej czują się sami ze sobą.

Kontakt z nimi jest niezwykle trudny, szczególnie, jeżeli mamy zamiar dotrzeć do ich problemów i emocji.

Proste pytania nie mają odpowiedzi, bo osoby te nie wykazują żadnego zainteresowania rozmową.

Dlatego bardzo ważnym czynnikiem, który pomaga im otworzyć się na świat jest muzykoterapia.

W tym wypadku muzyka staje się pretekstem do rozmowy, pacjent małymi krokami zaczyna opowiadać o tym, co słyszy oraz jak odbiera te dźwięki.

Takie ujawnianie swoich emocji niezwykle szybko ułatwia nawiązywanie kontaktu.

Poza tym muzyka potrafi obniżyć stany napięciowe, lęki związane również z kontaktem ze społeczeństwem.

Może nie wyleczy danej choroby, ale pomoże pacjentowi spojrzeć na siebie, na swój problem w zupełnie inny sposób niż dotychczas, dzięki czemu sami zaczynają nawiązywać kontakt z drugą osobą.

http://psychoterapia-zmiana.com.pl www.kosmetykistarozytne.net.pl